เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
ข้อมูลทั้งหมด 35 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือนแรก) [ 18 เม.ย. 2566 ]1
2 สถิติเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]120
3 สถิติเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 [ 10 มี.ค. 2565 ]108
4 สถิติเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2565 [ 10 ก.พ. 2565 ]123
5 สถิติเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 [ 12 ม.ค. 2565 ]131
6 สถิติเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 [ 7 ธ.ค. 2564 ]184
7 สถิติเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 [ 8 พ.ย. 2564 ]169
8 สถิติเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2564 [ 20 ต.ค. 2564 ]215
9 สถิติเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 20 ต.ค. 2564 ]161
10 สถิติเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 [ 10 ก.ย. 2564 ]179
11 สถิติเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ ประจำเดือน กนกฎาคม พ.ศ. 2564 [ 11 ส.ค. 2564 ]172
12 สถิติเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ ประจำเดือน มิถถุนายน พ.ศ. 2564 [ 8 ก.ค. 2564 ]150
13 สถิติเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 [ 11 มิ.ย. 2564 ]204
14 สถิติร้องเรียน-ร้องทุกข์ ประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 16 เม.ย. 2564 ]201
15 สถิติเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 11 มี.ค. 2564 ]209
16 สถิติเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 10 ก.พ. 2564 ]209
17 สถิติเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 4 ม.ค. 2564 ]202
18 สถิติเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 16 ธ.ค. 2563 ]210
19 สถิติเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 8 ธ.ค. 2563 ]146
20 สถิติร้องเรียน-ร้องทุกข์ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 [ 6 พ.ย. 2563 ]253
21 สถิติร้องเรียน-ร้องทุกข์ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2563 [ 8 ต.ค. 2563 ]218
22 สถิติร้องเรียน-ร้องทุกข์ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2563 [ 11 ก.ย. 2563 ]249
23 สถิติร้องเรียน-ร้องทุกข์ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 [ 11 ส.ค. 2563 ]199
24 สถิติร้องเรียน-ร้องทุกข์ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 [ 30 ก.ค. 2563 ]173
25 สถิติร้องเรียน-ร้องทุกข์ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]188
26 สถิติเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2563 [ 5 พ.ค. 2563 ]179
27 สถิติเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2563 [ 8 เม.ย. 2563 ]177
28 สถิติเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 [ 4 เม.ย. 2563 ]177
29 สถิติเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2563 [ 16 ก.พ. 2563 ]183
30 สถิติเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 [ 15 ม.ค. 2563 ]174
31 สถิติเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 4 ธ.ค. 2562 ]245
32 สถิติเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2562 [ 27 พ.ย. 2562 ]232
33 คู่มือการรับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ [ 8 พ.ย. 2562 ]215
34 ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ [ 8 พ.ย. 2562 ]177
35 สถิติเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 8 พ.ย. 2562 ]171