เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
ข้อมูลทั้งหมด 34 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สถิติเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]109
2 สถิติเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 [ 10 มี.ค. 2565 ]102
3 สถิติเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2565 [ 10 ก.พ. 2565 ]118
4 สถิติเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 [ 12 ม.ค. 2565 ]124
5 สถิติเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 [ 7 ธ.ค. 2564 ]179
6 สถิติเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 [ 8 พ.ย. 2564 ]162
7 สถิติเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2564 [ 20 ต.ค. 2564 ]200
8 สถิติเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 20 ต.ค. 2564 ]155
9 สถิติเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 [ 10 ก.ย. 2564 ]171
10 สถิติเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ ประจำเดือน กนกฎาคม พ.ศ. 2564 [ 11 ส.ค. 2564 ]164
11 สถิติเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ ประจำเดือน มิถถุนายน พ.ศ. 2564 [ 8 ก.ค. 2564 ]144
12 สถิติเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 [ 11 มิ.ย. 2564 ]188
13 สถิติร้องเรียน-ร้องทุกข์ ประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 16 เม.ย. 2564 ]194
14 สถิติเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 11 มี.ค. 2564 ]203
15 สถิติเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 10 ก.พ. 2564 ]203
16 สถิติเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 4 ม.ค. 2564 ]195
17 สถิติเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 16 ธ.ค. 2563 ]202
18 สถิติเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 8 ธ.ค. 2563 ]140
19 สถิติร้องเรียน-ร้องทุกข์ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 [ 6 พ.ย. 2563 ]234
20 สถิติร้องเรียน-ร้องทุกข์ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2563 [ 8 ต.ค. 2563 ]209
21 สถิติร้องเรียน-ร้องทุกข์ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2563 [ 11 ก.ย. 2563 ]229
22 สถิติร้องเรียน-ร้องทุกข์ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 [ 11 ส.ค. 2563 ]195
23 สถิติร้องเรียน-ร้องทุกข์ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 [ 30 ก.ค. 2563 ]165
24 สถิติร้องเรียน-ร้องทุกข์ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]185
25 สถิติเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2563 [ 5 พ.ค. 2563 ]176
26 สถิติเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2563 [ 8 เม.ย. 2563 ]175
27 สถิติเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 [ 4 เม.ย. 2563 ]173
28 สถิติเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2563 [ 16 ก.พ. 2563 ]178
29 สถิติเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 [ 15 ม.ค. 2563 ]171
30 สถิติเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 4 ธ.ค. 2562 ]228
31 สถิติเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2562 [ 27 พ.ย. 2562 ]219
32 คู่มือการรับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ [ 8 พ.ย. 2562 ]207
33 ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ [ 8 พ.ย. 2562 ]171
34 สถิติเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 8 พ.ย. 2562 ]166