เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
งานตรวจสอบภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 1) [ 24 ก.ค. 2566 ]16
2 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 20 ก.พ. 2566 ]64
3 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 12 ก.ย. 2565 ]61
4 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 28 ก.ย. 2564 ]40
5 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 28 ก.ย. 2563 ]349
6 ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 28 ก.ย. 2563 ]377
7 กรอบคุณธรรมหน่วยตรวจสอบภายใน [ 28 ก.ย. 2563 ]304
8 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]377
9 นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน [ 1 ต.ค. 2562 ]357
10 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]301
11 แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว 3 ปี (2562-2564) [ 1 ต.ค. 2562 ]379
12 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]361