เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 637 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
221 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลาง โครงการบูรณะซ่อมแซมถนน คสล.ซอยศาลตาปู่ถึงแยก ซอยพลับพลาชัย บ้านมะค่า หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 4 ก.ย. 2561 ]212
222 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล.บ้านมะค่า หมู่ที่ 6 [ 29 ส.ค. 2561 ]210
223 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล.บ้านมะค่า หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านโพธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 ส.ค. 2561 ]179
224 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล.บ้านมะค่า หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านโพธิ์ [ 15 ส.ค. 2561 ]214
225 ปร 6 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล.บ้านมะค่า หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านโพธิ์ [ 15 ส.ค. 2561 ]186
226 ปร 4 ปร 5 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล.บ้านมะค่า หมู่ที่ 6 ตำบลบ้าน [ 15 ส.ค. 2561 ]186
227 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดีเซล ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน [ 25 พ.ค. 2561 ]190
228 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล.แบบรางยู จาก รพ.สต.มะค่าไปวัดหนองบัว หมู่ที่ 8 [ 21 พ.ค. 2561 ]204
229 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล.แบบรางยูจาก รพ.สต.มะค่าไปวัดหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 15 พ.ค. 2561 ]195
230 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางก่อสร้างและปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล.แบบรางยูจาก รพ.สต.มะค่า [ 15 พ.ค. 2561 ]225
231 ปร.4 ปร.5 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล.แบบรางยูจาก รพ.สต.มะค่าไป วัดหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 15 พ.ค. 2561 ]178
232 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ัำดีเซล ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน จำนวน 1 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 [ 9 พ.ค. 2561 ]173
233 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดีเซล ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน จำนวน 1 คัน [ 9 พ.ค. 2561 ]190
234 ประกาศร่างขอบแขตงาน และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ [ 9 พ.ค. 2561 ]180
235 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดีเซล ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน จำนวน 1 คัน [ 20 เม.ย. 2561 ]211
236 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบรางยู และวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3 [ 17 เม.ย. 2561 ]201
237 ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดีเซล ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน [ 29 มี.ค. 2561 ]178
238 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบรางยูและวางท่อ หมู่ที่ 3 [ 28 มี.ค. 2561 ]185
239 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบรางยูและวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพักน้ำ คสล.ซอยรวมใจ ๑ (หน้าวัดลองตองไปลำเหมืองยืมชลประทาน) หมู่ที่ 3 [ 28 มี.ค. 2561 ]200
240 ตารางแสดวงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน จำนวน 1 คัน [ 5 มี.ค. 2561 ]217
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32