เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 635 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
261 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกซอยโนนสลักได บ้านวังหิน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 18 ธ.ค. 2560 ]175
262 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสายทางบ้านแสนเมือง หมู่ที่ 7 ไปสาย ฉ ตำบลบ้านโพธิ์ [ 15 ธ.ค. 2560 ]212
263 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการบูรณะและซ่อมแซมถนน คสล.ซอย 9 บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 8 ธ.ค. 2560 ]214
264 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยประปา บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 [ 8 ธ.ค. 2560 ]193
265 ประกาศกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างลานกีฬา คสล.หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 6 ธ.ค. 2560 ]219
266 ราคากลาง ปร.4 และ ปร.5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้านแสนเมือง หมู่ที่ 7 ไปสาย ฉ [ 1 ธ.ค. 2560 ]190
267 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้านแสนเมือง หมู่ที่ 7 ไปสาย ฉ [ 1 ธ.ค. 2560 ]223
268 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางที่ได้รับจัดสรร โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยโนนสลักได บ้านวังหิน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 1 ธ.ค. 2560 ]211
269 ราคากลาง ปร.4 ปร.5 และราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกซอยโนนสลักได หมูที่ 5 [ 1 ธ.ค. 2560 ]199
270 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางที่ได้รับจัดสรร โครงการบูรณะและซ่อมแซมถนน คสล.ซอย 3 หมู่ที่ 1 บ้านยุ้ง ตำบลบ้านโพธิ์ [ 29 พ.ย. 2560 ]203
271 ราคากลางโครงการก่อสร้างบูรณะและซ่อมแซม ถนน คสล.ซอย 3 บ้านยุ้ง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 29 พ.ย. 2560 ]214
272 ราคากลางโครงการก่อสร้างบูรณะและซ่อมแซม ถนน คสล.ประปา หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 29 พ.ย. 2560 ]170
273 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางที่ได้รับจัดสรร โครงการบูรณะและซ่อมแซมถนน คสล.ซอยประปา หมู่ที่ 8 บ้านยหนองบัว ตำบลบ้านโพธิ์ [ 29 พ.ย. 2560 ]192
274 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการบูรณะและซ่อมแซมถนน คสล.ซอย 3 บ้านยุ้ง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 29 พ.ย. 2560 ]192
275 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางที่ได้รับจัดสรร โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางตุ๋ย บ้านแสนเมือง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 27 พ.ย. 2560 ]177
276 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางตุ๋ย บ้านแสนเมือง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 27 พ.ย. 2560 ]184
277 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางที่ได้รับจัดสรร โครงการบูรณะและซ่อมแซมถนน คสล.ซอย9 หมู่ที่ 10 บ้านมะค่าพัฒนา ตำบลบ้านโพธิ์ [ 16 พ.ย. 2560 ]172
278 ราคากลางโครงการก่อสร้างบูรณะและซ่อมแซม ถนน คสล.ซอย 9 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 16 พ.ย. 2560 ]182
279 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน เทอม 1/2560 จำนวน 4 โรงเรียน [ 1 พ.ย. 2560 ]173
280 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อพัสดุส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร (นมโรงเรียน) สำหรับโรงเรียนจำนวน 4 แห่ง ช่วงเปิดเทอม 1/2560 จำนวน 133 วัน [ 1 พ.ย. 2560 ]202
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13หน้า 14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32