เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 635 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
281 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ (นมโรงเรียน) จำนวน 4 โรงเรียน [ 1 พ.ย. 2560 ]175
282 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อพัสดุส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร (นมโรงเรียน) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน [ 2 ต.ค. 2560 ]212
283 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจีดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อพัสดุส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร (นมโรงเรียน) สำหรับโรงเรียน จำนวน 4 แห่ง ช่วงปิดเทอมเดือนตุลาคม 2560 [ 2 ต.ค. 2560 ]180
284 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจีดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อพัสดุส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร (นมโรงเรียน) ช่วงปิดเทอม 1/2560 [ 2 ต.ค. 2560 ]173
285 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อพัสดุส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร (นมโรงเรียน) สำหรับโรงเรียนจำนวน 4 แห่ง ช่วงปิดเทอมเดือน ตุลาคม 2560 [ 2 ต.ค. 2560 ]177
286 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ผ่านระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง [ 2 ต.ค. 2560 ]186
287 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการจัดทำแผน [ 2 ต.ค. 2560 ]182
288 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.พนมวัน 2 ต.ค.60 ถึง 30 มี.ค.60 รวม 122 วัน [ 2 ต.ค. 2560 ]182
289 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.พนมวัน 2 ต.ค.60 ถึง 30 มี.ค.60 รวม 122 วัน [ 2 ต.ค. 2560 ]176
290 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานผลิตและซ่อมแซมบำรุงระบบประปา จำวน 1 อัตรา [ 2 ต.ค. 2560 ]186
291 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาบริการบุคคล ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา [ 2 ต.ค. 2560 ]191
292 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาครงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา [ 2 ต.ค. 2560 ]166
293 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ เครื่อง สำนักปลัด [ 2 ต.ค. 2560 ]180
294 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างบริการบุคคล ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา กองสาธารณสุข [ 2 ต.ค. 2560 ]194
295 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคล ตำแหน่ง จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กองสาธารณสุขฯ [ 2 ต.ค. 2560 ]174
296 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างบริการบุคคล ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง จำนวน 4 อัตรา สำนักปลัด [ 2 ต.ค. 2560 ]178
297 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคล ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง จำนวน 4 อัตรา สำนักปลัด [ 2 ต.ค. 2560 ]171
298 เผยแพร่ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 (ก.ย.60-ก.ย.60) ปีงบประมาณ 2560 [ 29 ก.ย. 2560 ]176
299 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านแสนเมือง หมู่ที่ 7 ไปบ้านยุ้ง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2560 ]195
300 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านแสนเมือง หมู่ที่ 7 ไปบ้านยุ้ง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 5 ก.ย. 2560 ]210
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14หน้า 15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32