เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 635 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
321 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 1/2 บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ 10 และโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 5 (ย่าสงวน) บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ 10 รวม 2 โครงการ [ 19 เม.ย. 2560 ]185
322 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ในรอบเดือนมีนาคม 2560 [ 31 มี.ค. 2560 ]174
323 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 6 บ้านยุ้ง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 29 มี.ค. 2560 ]172
324 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจีดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา ประจำปี 2560 [ 28 มี.ค. 2560 ]175
325 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทางไปที่สาธารณะป่าช้า หมุ่ที่ 7 [ 22 มี.ค. 2560 ]174
326 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 21 มี.ค. 2560 ]180
327 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านป้าสมบูรณ์ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลบ้่านโพธิ์ [ 21 มี.ค. 2560 ]173
328 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอย 12/1 บ้านมะค่าพัฒนา หมูีที่ 10 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 20 มี.ค. 2560 ]174
329 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางเชื่อม คสล.หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 13 มี.ค. 2560 ]181
330 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางเชื่อม คสล.ซอย 12และซอย 6 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 13 มี.ค. 2560 ]182
331 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอย 10(บายพาส)แยกไปลำเหมืองชลประทาน บ้าน [ 9 มี.ค. 2560 ]181
332 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนหินคลุก สายทางไปหมู่ที่ 4 ไปหมู่ที่ 1 บ้านศรีพัฒนา ตำบลบ้านโพธิ์ [ 9 มี.ค. 2560 ]180
333 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางเหรียญ-นางแจ่ม บ้านแสนเมือง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 27 ก.พ. 2560 ]176
334 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาพาหนะรถโดยสารปรับอากาศไป-กลับ ตามโครงการ"ชราสุขใจ สูงวัยแข็งแรง" [ 22 ก.พ. 2560 ]180
335 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 จำนวน 2 โครงการ [ 21 ก.พ. 2560 ]171
336 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างและปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล.แบบรางยู จากศาลาหน้าย่าโมไปสระขวัญ [ 17 ก.พ. 2560 ]181
337 ประกาศคณะกรรมการประมูลจ้างฯ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยรอยต่อคสล.เดิมถึงเคทีเอ็ม(ประทุมบูรพา 1)บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 และโครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยบัวชมพู บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโพธิ์ รวมจำนวน 2 โครงก [ 10 ก.พ. 2560 ]169
338 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ปั้มน้ำหอยโข่ง จำนวน 4 เครื่อง) [ 8 ก.พ. 2560 ]170
339 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเลียบลำบริบูรณ์ด้านทิศเหนือและทิศใต้ ถึงเขตติดต่อตำบลหนองงูเหลือมอำเภอเฉลิมพระเกียรติ บ้านบูรณภาณิชย์ หมู่ที่ 3,2 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 6 ก.พ. 2560 ]168
340 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเลียบลำตะคองด้านทิศเหนือ ถึงเขตติดต่อตำบลหนองงูเหลือมอำเภอเฉลิมพระเกียรติบ้านมะค่า หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 6 ก.พ. 2560 ]212
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16หน้า 17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32