เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 151 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดิอนตุลาคม 2558 ถึง กันยายน 2559 ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 30 ก.ย. 2559 ]194
102 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 24 ส.ค. 2559 ]201
103 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ(กลุ่มจักสาน กลุ่มตีมีด กลุ่มถักกระเป๋าด้วยเชือกร่ม ฯลฯ) ประจำปี 2559 [ 15 ส.ค. 2559 ]213
104 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 ไครมาสที่ 1 [ 5 ม.ค. 2559 ]185
105 ประกาศกำหนดวัน เวลาและเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 23 ธ.ค. 2558 ]192
106 ประชาสัมพันธ์ การกำหนด วัน เวลา การตรวจรับงาน โครงการปากบานประตูระบายน้ำ คสล.บ้านวังหิน หมู่ที่ 5 [ 2 ธ.ค. 2558 ]211
107 ประชาสัมพันธ์ การกำหนด วัน เวลา การตรวจรับงาน โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน [ 4 พ.ย. 2558 ]227
108 การกำหนด วัน เวลา การตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยตรงข้าม สระอยู่กรรม หมู่ที่ 9 [ 28 ต.ค. 2558 ]192
109 โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2558 [ 1 ต.ค. 2558 ]250
110 การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปี 2559 [ 1 ต.ค. 2558 ]183
111 ประกาศกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถแต่ละคัน ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 1 ต.ค. 2558 ]190
112 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 12 บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 2 ก.ย. 2558 ]172
113 ประชาสัมพันธ์ การกำหนด วัน เวลา การตรวจรับงาน ครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางทุ่งสีทอง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 3 เม.ย. 2558 ]187
114 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2558 [ 31 มี.ค. 2558 ]183
115 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร [ 30 มี.ค. 2558 ]212
116 ประกาศ กำหนด วัน การตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 7 ไปหมู่ที่ 4 [ 10 มี.ค. 2558 ]194
117 ตารางแสดงวงเงินในงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง โครงหลังคาคลุมเครื่องเล่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน [ 23 ม.ค. 2558 ]230
118 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง การับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร [ 5 ม.ค. 2558 ]245
119 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงการชุดที่ ๑ จำนวน ๒ โครงการ [ 18 ธ.ค. 2557 ]203
120 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงการชุดที่ ๒ จำนวน ๑ โครงการ [ 18 ธ.ค. 2557 ]209
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8