เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 212 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ [ 4 ก.พ. 2564 ]266
42 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 [ 15 ม.ค. 2564 ]280
43 แจ้งเตือนให้ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายหน้ากากอนามัยและห้ามมิให้จำหน่ายสูงกว่าราคาที่กำหนด [ 8 ม.ค. 2564 ]384
44 แจ้เตือนผู้ประกอบการร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและร้านค้าคนละครึ้ง มิให้ฉวยโอกาสทางการค้า [ 30 ธ.ค. 2563 ]315
45 กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาาีป้าย [ 17 ธ.ค. 2563 ]345
46 ประชาสัมพันธ์ภาษีป้ายอัตราใหม่ ประจำปี 2564 [ 3 พ.ย. 2563 ]327
47 ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) [ 20 ต.ค. 2563 ]263
48 ประชาสัมพันธ์รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 8 ต.ค. 2563 ]316
49 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 6 ต.ค. 2563 ]865
50 รายงานรายละเอียดประมาณการงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 6 ต.ค. 2563 ]242
51 เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 8 ก.ย. 2563 ]302
52 ประกาศรับสมัครอาสาบริบาล (ครั้งที่ 4) [ 1 ก.ย. 2563 ]235
53 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรผู้ปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ (ครั้งที่ 3) [ 26 ส.ค. 2563 ]259
54 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรผู้ปฎิบัติหน้าที่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ (ครั้งที่ 2) [ 11 ส.ค. 2563 ]241
55 รับสมัครคักเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 4 ส.ค. 2563 ]296
56 ตรวจรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) [ 20 ก.ค. 2563 ]243
57 ประกาศขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 16 ก.ค. 2563 ]243
58 ประชาสัมพันธ์การโอน (ย้าย) พนักงานครูเทศบาล [ 16 ก.ค. 2563 ]238
59 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างเพื่อรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล [ 16 ก.ค. 2563 ]248
60 ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) [ 16 ก.ค. 2563 ]288
61 เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 28 เม.ย. 2563 ]249
62 เลื่อนการปฏิบัติงานของนักเรียน/นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน [ 8 เม.ย. 2563 ]294
63 ประกาศ เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 13 มี.ค. 2563 ]314
64 แบบ ภ.ด.ส.1 (รวม) [ 3 มี.ค. 2563 ]226
65 เรื่อง การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภา เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา [ 25 ก.พ. 2563 ]318
66 ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานครูเทศบาล [ 14 ก.พ. 2563 ]234
67 ประกาศ เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ [ 12 ก.พ. 2563 ]286
68 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ [ 27 ม.ค. 2563 ]336
69 ค่าธรรมเนียมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 6 ม.ค. 2563 ]237
70 เทศบัญญัติสะสมอาหาร [ 6 ม.ค. 2563 ]199
71 เทศบัญญัติค่าขยะ [ 6 ม.ค. 2563 ]216
72 จดหมายข่าว ประจำเดือน กันยายน 2562 [ 27 ธ.ค. 2562 ]272
73 แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง ฯ [ 27 ธ.ค. 2562 ]210
74 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัด [ 27 ธ.ค. 2562 ]228
75 แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล [ 27 ธ.ค. 2562 ]246
76 ประชาสัมพันธ์การขออนุญาตประกอบกิจการตลาด ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 2 ธ.ค. 2562 ]205
77 ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานครูเทศบาล [ 26 พ.ย. 2562 ]295
78 ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 4 ต.ค. 2562 ]203
79 ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 4 ต.ค. 2562 ]263
80 ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 4 ต.ค. 2562 ]200
 
|1|2หน้า 3|4|5|6