เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 212 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 4 ต.ค. 2562 ]202
62 ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 4 ต.ค. 2562 ]256
63 ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 4 ต.ค. 2562 ]198
64 การทบทวนเทศบัญญัติที่อยู่ในความรับผิดขอบของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 19 ก.ย. 2562 ]281
65 จดหมายข่าว ประจำเดือน สิงหาคม 2562 [ 13 ก.ย. 2562 ]223
66 จดหมายข่าว ประจำเดือน มิถุนายน 2562 [ 26 ส.ค. 2562 ]239
67 จดหมายข่าว ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 [ 19 มิ.ย. 2562 ]275
68 รายงานการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน [ 11 มิ.ย. 2562 ]351
69 จดหมายข่าว ประจำเดือน เมษายน 2562 [ 9 พ.ค. 2562 ]241
70 จดหมายข่าว ประจำเดือน มีนาคม 2562 [ 22 เม.ย. 2562 ]225
71 จดหมายข่าว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 [ 18 มี.ค. 2562 ]279
72 ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ [ 28 ก.พ. 2562 ]273
73 จดหมายข่าว ประจำเดือนมกราคม 2562 [ 21 ก.พ. 2562 ]227
74 กำหนดยื่นแบบชำระภาษี ประจำปี 2562 [ 20 ธ.ค. 2561 ]290
75 ขั้นตอนการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2562 [ 20 ธ.ค. 2561 ]276
76 ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย ประจำปี 2562 [ 20 ธ.ค. 2561 ]341
77 ประกาศใช้แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ. 2562 - 2564) [ 1 พ.ย. 2561 ]289
78 การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ [ 16 ต.ค. 2561 ]281
79 ซักซ้อมแนวทางการทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ อปท. [ 5 ก.ย. 2561 ]237
80 การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ [ 11 มิ.ย. 2561 ]290
81 ขอเชิญร่วมกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ 2561 วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 [ 10 ม.ค. 2561 ]266
82 กำหนดยื่นแบบชำระภาษี ประจำปี 2561 [ 22 พ.ย. 2560 ]292
83 ขั้นตอนการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 22 พ.ย. 2560 ]301
84 ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย [ 22 พ.ย. 2560 ]446
85 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและการสำรวจ [ 22 พ.ย. 2560 ]303
86 ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล [ 20 พ.ย. 2560 ]248
87 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางที่ได้รับจัดสรร โครงการบูรณะและซ่อมแซมถนน คสล.ซอย 9 หมู่ที่ 10บ้านยหนองบัว ตำบลบ้านโพธิ์ [ 16 พ.ย. 2560 ]274
88 มอบหมายหน้าที่ให้รองปลัดเทศบาล [ 7 พ.ย. 2560 ]270
89 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อ เพื่อรับข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ [ 9 ต.ค. 2560 ]220
90 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อ เพื่อรับข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ [ 9 ต.ค. 2560 ]228
91 ประกาศสรุปผลเรื่องร้องเรียนเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 3 ต.ค. 2560 ]238
92 การมอบอำนาจนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี [ 13 ก.ย. 2560 ]209
93 การมอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี [ 13 ก.ย. 2560 ]191
94 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 1/2 บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ 10 และโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 5 (ย่าสงวน) บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ 10 รวม 2 โครงการ [ 19 เม.ย. 2560 ]270
95 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเลียบลำตะคองด้านทิศเหนือ หมู่ที่ 6 และบ้านโตนด หมู่ที่ 2 [ 6 ก.พ. 2560 ]215
96 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่ม่ีผลประโยขน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเลียบลำตะคอง หมู่ที่ 6 และหมุ่ที่ 2 บ้านโตนด [ 3 ก.พ. 2560 ]223
97 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเลียบลำบริบูรณ์ด้านทิศเหนือและทิศใต้ ถึงเขตติดต่อตำบลหนองงูเหลือมอำเภอเฉลิมพระเกียรติ บ้านบูรณภาณิชย์ หมู่ที่ 3,2 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 3 ก.พ. 2560 ]220
98 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์่ร่วม โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเลียบลำตะคองด้านทิศเหนือ หมู่ที่ 6 และบ้านโตนด หมู่ที่ 2 [ 3 ก.พ. 2560 ]227
99 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกเลียบลำบริบูรณ์ บ้านมะค่า หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 19 ม.ค. 2560 ]264
100 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกถนนเลียบลำตะคองด้าน ทิศเหนือ ถนนเลียบลำตะคองด้านทิศเหนือ ถึงเขตติดต่อตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ บ้านมะค่า หมู่ที่ 6 บ้านโตนด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 19 ม.ค. 2560 ]262
 
|1|2|3หน้า 4|5|6