เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 635 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
361 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง กำหนด วัน เวลา การตรวจรับโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน [ 7 ต.ค. 2559 ]179
362 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ในรอบเดือนตุลาคม 2559-กันยายน 2559 [ 30 ก.ย. 2559 ]175
363 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมติดตั้งฝาตะแกรงเหล็กหมู่ที่ 8 [ 27 ก.ย. 2559 ]192
364 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยขน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมติดตั้งฝาตะแกรงเหล็กหมู่ที่ 8 [ 27 ก.ย. 2559 ]174
365 ประกาศผลผู้ชนะการประมูลฯ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมูที่ 9 แบบรางยู ซอยทรงยศไปสระแก้วฯ [ 15 ก.ย. 2559 ]181
366 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง กำหนด วัน เวลา การตรวจรับโครงการก่อสร้างทางเท้า คสล.บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 13 ก.ย. 2559 ]179
367 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมติดตั้งฝาตะแกรงเหล็ก ซอยบัวหลวง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโพธิ์ โดยวิธีสอบราคา (ครั้งที่ 2) [ 12 ก.ย. 2559 ]183
368 ตารางแสวงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 8 ครั้งที่ 2 [ 12 ก.ย. 2559 ]171
369 ตารางแสวงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ซอยบัวหลวง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 12 ก.ย. 2559 ]175
370 ตารางแสวงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว [ 12 ก.ย. 2559 ]177
371 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบรางยู หมู่ที่ ๙ [ 7 ก.ย. 2559 ]166
372 ตารางแสวงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 จำนวน 2 โครงการ [ 6 ก.ย. 2559 ]198
373 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมติดตั้งฝาตะแกรงเหล็ก ซอยบ้วหลวง บ้านหนองบัว หมู่ที่ [ 5 ก.ย. 2559 ]208
374 ประกาศรายชื่อผู้ค้าผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วม โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล.บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ 10 [ 31 ส.ค. 2559 ]181
375 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล.บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ 10 [ 31 ส.ค. 2559 ]173
376 ปรโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมติดตั้งฝาตะแกรงเหล็ก ซอยบัวหลวง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 [ 19 ส.ค. 2559 ]197
377 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมติดตั้งฝาตะแกรงเหล็ก ซอยบัวหลวง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 [ 19 ส.ค. 2559 ]267
378 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางเท้า คสล.บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ 10 [ 16 ส.ค. 2559 ]173
379 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเท้า คสล.บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ 10 [ 16 ส.ค. 2559 ]173
380 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.แบบรางยู สี่แยก ซอยทรงยศไปสระแก้วและจากหน้าวัดลองตองไปสระแก้ว บ้านลองตอง หมู่ที่ ๙ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 15 ส.ค. 2559 ]211
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18หน้า 19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32