เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 การชำระเงินค่าน้ำประปา [ 3 ส.ค. 2558 ]136
22 การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 3 ส.ค. 2558 ]128
23 การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร [ 3 ส.ค. 2558 ]129
24 การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 3 ส.ค. 2558 ]125
25 การขออนุญาตจัดตั้งตลาด [ 3 ส.ค. 2558 ]133
26 การรับชำระค่าขยะมูลฝอย [ 3 ส.ค. 2558 ]134
27 การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย [ 3 ส.ค. 2558 ]136
28 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา [ 3 ส.ค. 2558 ]122
 
|1หน้า 2