เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 151 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญตำแหน่งสายงานผู้บริหารและตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ [ 11 พ.ย. 2557 ]209
122 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.) ระหว่างเดือน ตุลาคม 2557 ถึง กันยายน 2557 ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 30 ต.ค. 2557 ]204
123 รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ [ 20 ต.ค. 2557 ]205
124 ประกาศ เรื่อง การปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน [ 10 ต.ค. 2557 ]204
125 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ [ 1 ก.ค. 2557 ]203
126 การจัดเก็บภาษีเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ [ 1 พ.ค. 2557 ]210
127 คำแนะนำการขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ต่อเติมอาคาร [ 1 พ.ค. 2557 ]241
128 ประรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างถนนอ คสล.สายทางซอยบูรพา 10 หมู่ที่ 8 [ 30 เม.ย. 2557 ]212
129 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างถนนอ คสล.สายทางซอยบูรพา 10 หมู่ที่ 8 [ 30 เม.ย. 2557 ]228
130 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2556 [ 1 เม.ย. 2557 ]220
131 กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ สมัยสามัญ ประจำปี 2556 [ 3 มี.ค. 2557 ]227
132 ประกาศ เรื่อง มอบหมายให้พนักงานเทศบาลเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพานิชย์ [ 15 ม.ค. 2557 ]224
133 ตารางแสดงวงเงินในงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง โครงก่อสร้างถนน คสล.ซอย 10 บายพาส หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านโพธิิ์ [ 15 ม.ค. 2557 ]234
134 รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ [ 30 ต.ค. 2556 ]231
135 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอ่างล้างหน้า คสล.พร้อมก่อสร้างหลังคาคลุมอ่างล้างหน้า ศพด.พนมวัน [ 29 ก.ค. 2556 ]203
136 สอบราคาจ้างเหมาก่อถนน คสล.ซอยพัฒนา 1,2 บ้านโตนด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 12 ก.ค. 2556 ]221
137 สอบราคาจ้างเหมาก่อถนน คสล.ซอยพัฒนา 1,2 บ้านโตนด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 12 ก.ค. 2556 ]231
138 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 [ 5 มิ.ย. 2556 ]220
139 การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน [ 24 พ.ค. 2556 ]223
140 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 บ้านบูรณะพานิชย์ [ 7 พ.ค. 2556 ]187
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8